Đơn hàng

1. Tuyển phiên dịch tiếng Nhật (mã số MIYO-01)
Điều kiện tuyển dụng: Theo điều kiện tuyển dụng chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành tiếng Nhật.
Nhà máy sản xuất: Sản xuất linh kiện ô tô Nơi làm việc: OSAKA
Có/ không có người Việt đang làm: Có 10 kỹ thuật viên.
Nội dung công việc chính: Phiên dịch kiêm sản xuất ở xưởng
Ứng tuyển trực tuyến

2. Tuyển kỹ thuật viên hàn MIG (mã số TUJI-01)
Điều kiện tuyển dụng: Theo điều kiện tuyển dụng chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí, hàn.
Nhà máy sản xuất: Sản xuất cầu thang
Nơi làm việc: OSAKA
Có/ không có người Việt đang làm: Có 4 kỹ thuật viên.
Nội dung công việc chính: Hàn MIG, hàn CO2
Ứng tuyển trực tuyến

3. Tuyển kỹ thuật viên hàn CO2 (mã số YOKO-02)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí, hàn.
Nhà máy sản xuất: Khung nhà tiền chế, cột nhà xưởng
Nơi làm việc: KOBE
Có/ không có người Việt đang làm: Có 6 thực tập sinh.

Nội dung công việc chính: Hàn robot, hàn CO2.

Ứng tuyển trực tuyến

4. Tuyển kỹ thuật viên vận hành máy đột dập NC (mã số SEIK-04)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo.
Nhà máy sản xuất: Vỏ thiết bị phát điện sử dụng năng lượng mặt trời
Nơi làm việc: OSAKA
Có/ không có người Việt đang làm: Có 3 kỹ thuật viên
Nội dung công việc chính: Hàn, lập trình vận hành máy đột dập NC; máy chấn NC
Ứng tuyển trực tuyến.

5. Tuyển kỹ thuật viên hàn ARGON, hàn hơi (mã số ATCI-05)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí, hàn.
Nhà máy sản xuất: Vỏ máy công cụ (Vỏ máy trung tâm gia công; vỏ máy tiện NC, máy phay NC, vỏ hệ thống điều hòa không khí…)
Nơi làm việc: WAKAYAMAKEN
Có/ không có người Việt đang làm: Có 2 kỹ thuật viên
Nội dung công việc chính: Hàn Argon, hàn hơi
Ứng tuyển trực tuyến.

6. Tuyển kỹ thuật viên vận hành máy tiện NC (mã số NISI-06)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo.
Nhà máy sản xuất: Linh kiện xe đạp, xe máy
Nơi làm việc: OSAKA
Có/ không có người Việt đang làm: Có 3 kỹ thuật viên
Nội dung công việc chính: Lập trình vận hành máy tiện NC Miyano
Ứng tuyển trực tuyến

7. Tuyển kỹ thuật viên vận hành máy trung tâm gia công MC (mã số KEAI-07)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo.
Nhà máy sản xuất: Trục dẫn hướng khuôn mẫu
Nơi làm việc: SAITAMAKEN
Có/ không có người Việt đang làm: Có 8 kỹ thuật viên
Nội dung công việc chính: Lập trình vận hành máy trung tâm gia công MC (Mazak; Moriseiki).
Ứng tuyển trực tuyến

8. Tuyển kỹ thuật viên thiết kế CAD 3D (mã số UMET-08)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí thiết kế.
Nhà máy sản xuất: Máy in trên thùng carton
Nơi làm việc: WAKAYAMAKEN
Có/ không có người Việt đang làm: Có 2 kỹ thuật viên
Nội dung công việc chính: Bóc tách sao chép bản vẽ linh kiện máy in trên thùng carton.
Ứng tuyển trực tuyến

9. Tuyển kỹ thuật viên vận hành máy trung tâm gia công MC (mã số GOOD-10)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo.
Nhà máy sản xuất: Ống quấn dây điện cao thế
Nơi làm việc: OSAKA
Có/ không có người Việt đang làm: Có 1 kỹ thuật viên
Nội dung công việc chính: Lập trình vận hành máy trung tâm gia công MC.
Ứng tuyển trực tuyến

10. Tuyển kỹ thuật viên tiện cơ (mã số SAKO-11)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo.
Nhà máy sản xuất: Linh kiện máy làm bánh mì
Nơi làm việc: OSAKA
Có/ không có người Việt đang làm: Có 1 kỹ thuật viên
Nội dung công việc chính: Thao tác trên máy tiện cơ, gia công các chi tiết máy

Ứng tuyển trực tuyến

11. Tuyển kỹ thuật viên ngành nhựa (mã số SANT-12)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo.
Nhà máy sản xuất: Linh kiện ô tô
Nơi làm việc: GIFUKEN
Có/ không có người Việt đang làm: Có 6 kỹ thuật viên
Nội dung công việc chính: Thao tác trên máy ép nhựa, sản xuất linh kiện bằng nhựa dùng trong ô tô.
Ứng tuyển trực tuyến

12. Tuyển kỹ thuật viên chế tạo khuôn mẫu (mã số SHIG-13)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo.
Nhà máy sản xuất: Khuôn mẫu
Nơi làm việc: OSAKA
Có/ không có người Việt đang làm: Có 1 kỹ thuật viên; 3 Thực tập sinh
Nội dung công việc chính: Vận hành máy trung tâm gia công MC, tiện NC chế tạo linh kiện khuôn mẫu.

Ứng tuyển trực tuyến

click here to investigate

Lo studio riporta anche che il social network non influisce sulla sensazione di solitudine. I giovani che si siedono regolarmente su Facebook o la vita secondo domostroi come sono stata una si sentono solo soli, come quelli che quasi non li usano.