Vận hành máy TTGC sản xuất Khuôn mẫu

Tuyển kỹ thuật viên chế tạo khuôn mẫu (mã số SHIG-13)
Điều kiện tuyển dụng theo điều kiện chung
Ưu tiên: Ứng viên tốt nghiệp ngành cơ khí chế tạo.
Nhà máy sản xuất: Khuôn mẫu, thiết bị bán dẫn sử dụng trong ngành khuôn mẫu.
Nơi làm việc: OSAKA
Có/ không có người Việt đang làm: Có 1 kỹ thuật viên; 3 Thực tập sinh
Nội dung công việc chính: Vận hành máy trung tâm gia công MC, tiện NC chế tạo linh kiện khuôn mẫu.

Ứng tuyển trực tuyến.

Công việc khác